DE OPGAVE

DE OPGAVE

Wij proberen geen archetypes te maken, maar een opgave te benaderen vanuit de vraag zelf. En die kan een vorm, materiaal of oplossing tot gevolg hebben, die nog niet bekend of gangbaar is. Dat kan dus dingen veranderen, vernieuwend of verrassend zijn. Maar onze oplossing komt volledig voort uit de gestelde vraag.

|