VANZELFSPREKEND

VANZELFSPREKEND

Wij denken dat veel dingen mooi zijn omdat ze vanzelfsprekend zijn. Het omgekeerde gaat niet zonder meer op; mooi is niet universeel, vanzelfsprekendheid wel. Mooi is een kwestie van smaak, maar dat is een dooddoener. Wij denken aan een vanzelfsprekende smaakontwikkeling.

|