Een per e-mail verzonden mededeling is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door en verstrekking aan anderen is niet toegestaan en bovendien onrechtmatig.
Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan te berichten. In dat geval, bedankt voor uw medewerking.
Naked Architecture sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie.
Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.